انرژی درمانی

انرژی درمانی با پاکسازی چاکرا ها

پاکسازی چاکرا

انرژی درمانی با پاکسازی چاکرا ها پاکسازی چاکرا ها باعث می شود شما بتوانید با احساس بهتری زندگی کنید. همانطور که در مقاله های قبلی سایت یک چکاوک گفته شد چاکرادرمانی از مباحث انرژی درمانی است. در مقاله انرژی ساختار اصلی بدن انسان اشاره شد که انرژی پدیدآورنده همه چیز …

توضیحات بیشتر »

متعادل کردن چاکرا ها و شناخت انواع آن

متعادل کردن چاکرا

متعادل کردن چاکرا ها و شناخت انواع آن برای متعادل کردن چاکرا باید آنها را پاکسازی کنیم. در این مقاله با ما در یک چکاوک همراه باشید تا روش های متعادل کردن چاکرا ها را به شما معرفی کنیم. البته ابتدا به معرفی چاکرا های اصلی می پردازیم.همانطور که در …

توضیحات بیشتر »

موارد استفاده از انرژی درمانی

استفاده از انرژی درمانی

موارد استفاده از انرژی درمانی در این مقاله در سایت یک چکاوک به این موضوع می پردازیم که برای چه اهدافی از انرژی درمانی استفاده می کنیم. حال که در مقالات قبلی با انرژی ساختار اصلی بدن آشنا شدیم. و در مقاله دیگر به این سوال پاسخ دادیم که انرژی …

توضیحات بیشتر »

مراکز انرژی در بدن

مراکز انرژی

مراکز انرژی در بدن برای پاسخ دادن به این پرسش که چاکرا چیست در یک چکاوک ابتدا ساختار خودمان را کنکاش می کنیم. ما فقط جسم نیستیم. ما فقط یک بدن فیزیکی نیستیم. بلکه بدن های مختلفی داریم. بدن هایی مثل کالبد انرژیکی، ذهنی، اختری و … همانطور که در …

توضیحات بیشتر »

انرژی ساختار اصلی بدن انسان

انرژی ساختار اصلی بدن انسان سلامت در این مقاله ابتدا به بحث پیرامون مفهوم انرژی و تاثیر آن بر جهان می پردازیم. در واقع می خواهیم قبل از هرچیز با این مهم آشنا شویم که چه تاثیری بر زندگی ما و جهانیان دارد؟ سپس به عنوان مقدمه ای کوتاه، به …

توضیحات بیشتر »

انرژی درمانی چیست؟

انرژی درمانی چیست؟ در مقاله قبلی دیدیم که بدن انسان و جهان از انرژی تشکیل شده است. با توجه به آنچه گفته شد ما در نظر داریم راه هایی برای استفاده از انرژی در جهت رسیدن به اهداف را به شما معرفی کنیم. یکی از اهداف ما معرفی علمی کهن …

توضیحات بیشتر »