خانه / خانواده / جوانان و نوجوانان / روانشناسی جوانان

روانشناسی جوانان

راه های پیش گیری و درمان اعتیاد نوجوانان

اعتیاد نوجوانان

راه های پیش گیری و درمان اعتیاد نوجوانان   وقتی صحبت از اعتیاد می شود همه تفکرات بر روی مرد بالغی تمرکز می کنند که دارای مشکلات زیاد بوده و یا به دلیل رفیق بازی و بی فکری گرفتار مواد مخدر شده است. اما پدیده ای که امروزه به شدت …

توضیحات بیشتر »

کلیدهای رفتاری برای مقابله با اضطراب در نوجوانان

اضطراب در نوجوانان

کلیدهای رفتاری برای مقابله با اضطراب در نوجوانان   اضطراب و نگرانی در هر سن و سالی می تواند تبعات روحی و جسمی زیادی برای افراد مختلف داشته باشد . اما با توجه به حساسیت زیاد و دوران سرنوشت ساز نوجوانی شاید بتوان نگرانی و اضطراب این دوره را در …

توضیحات بیشتر »

۷ راز نهفته از سرکشی نوجوانان با والدین

سرکشی نوجوانان

۷ راز نهفته از سرکشی نوجوانان با والدین کودکان بی آزار دیروز امروز به سن حساس نوجوانی رسیده اند و تغییرات زیادی هم در جسم و هم در روح خود را پشت سر می گذارند. نوجوانی دوره ای فوق العاده برای هر فرد است که باید به خوبی درک شود. …

توضیحات بیشتر »

۵ اصل دوست یابی نوجوانان در مدرسه

۵ اصل دوست یابی نوجوانان در مدرسه اهمیت دوست در زندگی افراد مختلف بر کسی پوشیده نیست و این مهم بخصوص برای نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوجوانان در آغاز مرحله جوانی و شو و شوق های مختلفی هستند و بریا دوست پیدا کردن در این سن و سال …

توضیحات بیشتر »