خانه / خانواده / جوانان و نوجوانان

جوانان و نوجوانان

راه های پیش گیری و درمان اعتیاد نوجوانان

اعتیاد نوجوانان

راه های پیش گیری و درمان اعتیاد نوجوانان   وقتی صحبت از اعتیاد می شود همه تفکرات بر روی مرد بالغی تمرکز می کنند که دارای مشکلات زیاد بوده و یا به دلیل رفیق بازی و بی فکری گرفتار مواد مخدر شده است. اما پدیده ای که امروزه به شدت …

توضیحات بیشتر »

کلیدهای رفتاری برای مقابله با اضطراب در نوجوانان

اضطراب در نوجوانان

کلیدهای رفتاری برای مقابله با اضطراب در نوجوانان   اضطراب و نگرانی در هر سن و سالی می تواند تبعات روحی و جسمی زیادی برای افراد مختلف داشته باشد . اما با توجه به حساسیت زیاد و دوران سرنوشت ساز نوجوانی شاید بتوان نگرانی و اضطراب این دوره را در …

توضیحات بیشتر »

روش های کاربردی ابراز عشق والدین به نوجوانان

روش های کاربردی ابراز عشق والدین به نوجوانان ابراز عشق والدین به نوجوانان یکی از مهم ترین مسائل زندگی است که کاهی به دلایل خستگی و بی حوصلگی آنها را فراموش می کنیم. نوجوانان ما شدیدا به توجه و عشق ما نیاز دارند و باید همانند سایر کارهای زندگی این …

توضیحات بیشتر »

۷ راز نهفته از سرکشی نوجوانان با والدین

سرکشی نوجوانان

۷ راز نهفته از سرکشی نوجوانان با والدین کودکان بی آزار دیروز امروز به سن حساس نوجوانی رسیده اند و تغییرات زیادی هم در جسم و هم در روح خود را پشت سر می گذارند. نوجوانی دوره ای فوق العاده برای هر فرد است که باید به خوبی درک شود. …

توضیحات بیشتر »

۵ اصل دوست یابی نوجوانان در مدرسه

۵ اصل دوست یابی نوجوانان در مدرسه اهمیت دوست در زندگی افراد مختلف بر کسی پوشیده نیست و این مهم بخصوص برای نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوجوانان در آغاز مرحله جوانی و شو و شوق های مختلفی هستند و بریا دوست پیدا کردن در این سن و سال …

توضیحات بیشتر »